Bläddra

Världskrigen – Andra världskriget Stilla havet

Köp här

Världskrigen – Andra världskriget Stilla havet

Köp här
Boken Andra världskriget Still havet ger en detaljerad bild av hur kriget utvecklade sig i Asien från år till år. Texten behandlar också övergrepp, slaveri m.m. som följde i spåren på kriget och som är en viktig kunskap för den som vill förstå dagens relationerna mellan flera av länderna i Asien.

De många bilderna, ögonvittnesskildringarna och kartorna hjälper till att göra historien levande och tillgänglig.

Böckerna innehåller också profiler av militära och politiska ledare, samt kortfattade listor över viktiga datum.

Boken ingår i en serie med tre böcker.