Bläddra

Värst i klassen

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Värst i klassen

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
En handbok avsedd för alla som arbetar med eller är intresserade av barn och ungdomars situation och deras behov. Hur möter samhället barn och ungdomar i 2000-talets Sverige? I boken synliggörs den utsatthet som drabbar barnen när samhällets resurser inte räcker till eller på annat sätt inte fungerar. I fokus står barn och ungdomar med psykosociala svårigheter däribland särskild beskrivning av de sexuella övergreppen. En svårdiagnostiserad grupp som förskolan, skolan, socialtjänsten och sjukvården ofta har svårt att ge adekvat stöd. Det upprättas åtgärdsprogram som underlag för åtgärder. Det handlar om samhällets barnperspektiv och om barn och ungdomar som ofta har olika beteendestörningar. Läsaren får konkret följa barnens beteenden och utsagor. Utifrån lagar och förordningar samt autentiska beskrivningar av olika insatser för barn, kan läsaren själv bedöma hur dessa lagar efterlevs och hur de drabbar barn och ungdomar.