Bläddra

Vårt enda liv: Läsguiden

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Vårt enda liv: Läsguiden

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Filosofen Martin Hägglunds Vårt enda liv har som få andra verk väckt uppmärksamhet och debatt. Den är också en bok som med ovanlig kraft väcker tankar hos sina läsare och inspirerar till diskussion. Nu kommer den officiella läs- och samtalsguiden, sammanställd av Martin Hägglund själv i samarbete med filosofiläraren Niklas Brismar Pålsson.  

Läsguiden är riktad till alla vill ta nästa steg efter att ha läst och själva begrundat den livsfilosofi och framtidsvision som Martin Hägglund tecknar i sin bok. Den bjuder på ingångar och fördjupande diskussionsfrågor centrala begrepp och teman i Vårt enda liv. Här ingår också manuset till Martin Hägglunds uppskattade och rosade Sommarprogram lika givande som komplement eller ingång till det speciella filosofiska universum som är Vårt enda liv.