Bläddra

Vässa språket ordkunskap 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Vässa språket ordkunskap 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
I Vässa språket Ordkunskap 1 får eleverna arbeta med ca 100 ord. De aktuella orden för varje kapitel presenteras i en ordbank, fyra ord per uppslag. Eleverna använder sedan orden i olika skrivövningar. I den fjärde och sista övningen på uppslaget, utgår eleverna från ett av orden och/eller ritar och skriver mer fritt. Vart femte uppslag i boken innehåller en repetition av de fyra föregående uppslagen. Där får eleverna använda alla ord en ytterligare gång.