Bläddra

Växter och vegetation som biologiskt kulturarv

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Träd, vilda blommor och växter
Köp här

Växter och vegetation som biologiskt kulturarv

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Träd, vilda blommor och växter
Köp här
Överallt där människor levt eller färdats har vi påverkat växtligheten, medvetet eller indirekt. Floran kan därför berätta mycket om människans historia, om vi lär oss att tolka artförekomster och vegetation. Växtlighet finns nästan överallt under den gröna årstiden och blir ofta ett slags grundläggande språk för den som försöker förstå naturen. Detta Vårda väl-blad behandlar den ekologiska bakgrunden till att växterna kan vara ett långlivat biologiskt kulturarv, och presenterar några exempel på vilken slags information växterna kan förmedla. Det vänder sig till kulturmiljövårdare, naturvårdare och andra som är intresserade av att tolka naturen.