Bläddra

Veljkos minnen : en serbisk bondpojkes minnen av arbete, fest, attentat, fångläger, frihet och fred 1930–1945

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Veljkos minnen : en serbisk bondpojkes minnen av arbete, fest, attentat, fångläger, frihet och fred 1930–1945

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Velimir, eller Veljko som han smeksamt kallades av familj och vänner, var en bondpojke från Kroatien. Hans familj var en del av den serbiska befolkning som fick mark av Österrike-Ungern redan på 1500-t för att bosätta sig i och odla upp den buffertzon som utgjorde gränsen mot det turkiska väldet. Mot att de lovade ställa upp som soldater för Österrike-Ungern vann de också självständighet där livegenskap annars var vanligt. Denna bok utgörs av Velimirs nedtecknade minnen från barndomen under 1930-t i det forna Jugoslavien och hans upplevelser under andra världskriget. Hans minnen skildrar fest och vardag som den tedde sig på tidigt 1900-t och säkerligen hade gjort i århundrandena innan dess. De återger också hans upplevelse av kriget, bombningarna av Belgrad, en gryende motståndsrörelse, hans tid som krigsfånge i Norge och flykten därifrån.Minnena är nedtecknade på 1980-t och är såväl väldigt personliga som spännande och hemska.Delar av hans krigsupplevelser har också återgivits i boken och TV-programmet flykten över kölenEfter Velimirs död har anteckningarna skrivits rent och förts över på diskett av ett flertal personer under lång och osammanhängande tid. Möjligen har vissa stycken förvanskats under detta. För större läsbarhet är denna bok därför något, om än marginellt, redigerad. Avsikten har varit att i så stor utsträckning som möjligt bevara innehållet som Velimir skrev det.