Bläddra

Vem betalar för välfärden år 2020?

Köp här

Vem betalar för välfärden år 2020?

Köp här
En antologi om en välfärd i förändring. Välfärdens förutsättningar har förändrats, både politiskt, ekonomiskt och i hela vår omvärld. Framtidens villkor ser annorlunda ut, de politiska och ekonomiska systemen måste anpassas och förstärkas. Visionerna om välfärd med trygghet och värdighet finns hos många. Men hur ser vägvalen och strategierna ut? Hur kan välfärden förstärkas och utvecklas för att ge trygghet och även stolthet år 2020. Vi har bett några vana debattörer att med sina egna ord, idéer och tankar berätta hur de ser på välfärden inom områden som sjukvård, äldreomsorg och hälsa. Ideologiskt står författarna för olika ideologiska ståndpunkter. De företräder med sina personliga visioner, tankar och idéer sålunda bara sig själva. De företräder alltså inte de organisationer de arbetar för eller tidigare har arbetat för. Vi vill ge läsaren möjlighet att jämföra, utvärdera och själv ta ställning. Vi hoppas också att boken leder till samtal, diskussioner och samhällsdebatt i vänkretsar och på arbetsplatser.