Bläddra

Vem styr vården? –

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Vem styr vården? –

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Sjukvården befinner sig nästan alltid i den politiska hetluften. Samtidigt är politikernas roll i vården kontroversiell. Vissa anser att landstingen bör avskaffas. Andra att de bör slås samman till större regioner. Frågan handlar om den svenska sjukvårdens organisation. Kan vården styras politiskt? Bör den? Och varför tycks den politiska styrningen så ofta misslyckas? I Vem styr vården? ger en rad framståend forskare sin syn på hur sjukvården i Sverige styrs i dag och vilka förändringar som behövs inför framtiden. Ett genomgående tema är medborgarnas ökade förväntningar på vården, som skapar utmaningar både för politiker och vårdpersonal. Andra aktuella frågor som diskuteras är primärvårdens roll, patienternas ställning och den fragmentariska vårdkedjan för de äldre. Boken vänder sig till alla som är intresserade av svensk sjukvård. Då den ger en lättillgänglig introduktion till den svenska sjukvårdens organisation och historia lämpar den sig också väl som lärobok inom utbildningar med inriktning mot vård, omsorg och social välfärd. Vem styr vården? ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.