Bläddra

Vem var Maria från Magdala : kvinnor i bibel och domböcker

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro
Köp här

Vem var Maria från Magdala : kvinnor i bibel och domböcker

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro
Köp här
Sedan man och qvinna sammanvigde äro,tå är han hennes rätte målsman.Så stod det i Giftermålsbalkens nionde kapitel §1 i 1734 års lag.Denna lagparagraf är en så gott som ordagrann avskrift av en vers i Bibelns första bok.Boken redovisar hur budskapet i denna bibelvers påverkat ett antal kvinnor i Bibeln. Den redovisar de avsnitt i Mose lag, som berör parförhållanden. Boken studerar hur denna lag påverkat svensk lagstiftning och rättstillämpning.Därefter presenteras några nytestamentliga apokryfer, särskilt Maria Magdalenas evangelium.Avskrifter av cirka 35 protokoll ur svenska domböcker rörande relationer redovisas och kommenteras. Historisk svensk lagstiftning och svenska domstolsrutiner beskrivs.Svenska kvinnor blev inte fullt myndiga förrän år 1921.Bernhard Granholm