Bläddra

Vetenskap som konst : vad är det som händer egentligen?!

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här

Vetenskap som konst : vad är det som händer egentligen?!

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
"Vetenskap som konst" handlar om den veten-skapande forskningsprocessen. Det kreativa handlag som krävs om man ska lyckas ge en heltäckande bild av det stycke verklighet som utforskas. Det intellektuella handlag som krävs för att kunna hantera mötet med ett "forskningsobjekt" som lever sitt eget liv. En dynamisk händelsefullhet som kräver en situationsbaserad forskningsmetod.
En forskningsmetod som medvetet söker efter konkreta exempel som är motstridiga eller direkt oförenliga. Tills "forskningsobjektet" framträder som ett pulserande gytter av egenartade, ogripbara och motsägelsefulla sidor och drag, som sedan vävs samman genom en gestaltande teoribildning.
En kreativ forskningsmetod som kräver att man går i dialog med sitt forskningsmaterial, och utvecklar en förmåga att ta till vara infall, ingivelser och hugskott. Men också en förmåga att "skriva fram verkligheten" - att hitta uttryck och formuleringar som ger en förtätad bild av det stycke verklighet som utforskas.