Bläddra

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad (bok + digital produkt)

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad (bok + digital produkt)

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori
Köp här
Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela sjuksköterskeutbildningen avseende vetenskapliga kunskaper med examensarbetet som mål. Den fungerar som en ständig kunskapskälla och uppslagsverk samt ger vägledning inför vetenskaplig granskning, presentation och publicering av det färdiga examensarbetet. I denna andra upplaga har samtliga kapitel reviderats och den röda tråden har varit att öppna upp för examensarbeten som skrivs med hjälp av empiriskt material. Till varje kapitel finns ett webbmaterial som tillsammans med boken ger en större förståelse för forskningsprocessen samt vetenskapliga metoder inom omvårdnads- och vårdvetenskaplig forskning.
Boken tilldelades Kurslitteraturprisets hederspris år 2012 för ”en mycket noggrann, pedagogisk och heltäckande bok där sjuksköterskestudenterna för första gången leds igenom hela forskningsprocessen från problemställning ända fram till implementering av forskningsresultat i klinisk praktik”.
Vetenskaplig teori och metod vänder sig främst till studenter på grundläggande och avancerad nivå inom omvårdnads- och vårdvetenskapliga program.