Bläddra

Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Denna bok vänder sig till alla som är intresserade av vetenskapsteori, särskilt av de vetenskapsteoretiska grunderna för forskning inom psykologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Boken presenterar olika perspektiv och svar på frågor som: Vad är kunskap? Hur kan man nå kunskap? Kan man argumentera för att kunskap är sann?

Första delen av boken ger en introduktion till viktiga huvudområden inom vetenskapsteori. Där behandlas filosofiska bakgrundsbegrepp; skolbildningar som positivism, fenomenologi och hermeneutik samt sociologiska, psykologiska och feministiska studier av vad som utmärker vetenskap. I bokens andra del diskuteras de olika skolbildningarnas form inom psykologi. Varje kapitel i del två följs av en kritisk kommentar, skriven av en annan forskare, åtföljt av kapitelförfattarens genmäle.