Bläddra

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Denna bok är skriven främst med tanke på forskningsförberedande kurser inom olika professionella områden som arkitektur, vård och systemering där vetenskap och praktik möts. För studerande på teoretiska områden (som vetenskapsteorin själv) kan boken ge en inblick i forskningens mer konkreta sidor.Boken inleds med kapitel om kunskapsuppfattningar och forskningsinriktningar som positivism, systemteori, hermeneutik och fenomenologi. Sedan behandlas kvantitativ och kvalitativ metodik. Boken avslutas med kapitel om bl.a. teknik, tvärvetenskap, aktionsforskning, praktikerkunskap samt etik.I andra upplagan har avsnitten om konstruktivism och om tolkning utvidgats.