Bläddra

Vi kan reda ut det! : hantera konflikter på fredliga och kraftfulla sätt : medling och konflikthantering med hjälp av Nonviolent Communication

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vi kan reda ut det! : hantera konflikter på fredliga och kraftfulla sätt : medling och konflikthantering med hjälp av Nonviolent Communication

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Över 40 års erfarenhet av att medla i konflikter - mellan föräldrar och barn, män och kvinnor, chefer och medarbetare, polis och olika grupper i samhället samt mellan krigande grupper världen runt - har Marshall lärt att det är möjligt att hantera konflikter till allas tillfredställelse. NVC