Bläddra

Vidga vetandet – Teori, metod och argumentation i samhällsvetenskapliga undersökningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Vidga vetandet – Teori, metod och argumentation i samhällsvetenskapliga undersökningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
I den här boken behandlas utformningen av vetenskapliga undersökningar med utgångspunkt i tre exempel på samhällsvetenskaplig forskning. Med grund i forskningsexemplen diskuteras fyra fundament i arbetet med en undersökning:

• Problematisering - hur forskningsproblem definieras.

• Teorier - hur teorier, modeller och begrepp används.

• Metoder - hur undersökningar utformas och genomförs.

• Argumentation - hur underlag och slutsatser presenteras.

Forskningsexemplen exemplifierar viktiga val och visar på en del av de handlingsmöjligheter som finns när en vetenskaplig undersökning ska genomföras. Genomgående framhålls att de val som görs är tydligt redovisade och bildar en sammanhängande helhet.

I den andra, utvidgade och reviderade upplaga av Vidga vetandet har kapitlen som behandlar forskningsarbetets fundament disponerats om för att tydliggöra vilken funktion de har i en undersökning. Kapitlet som behandlar hur undersökningar genomförs har kompletterats med avsnitt om skrivande och vetenskaplig formalia. Vidare har ett kapitel som ger en introduktion till vetenskapsteoretiska frågor tillkommit.

Boken kan användas i metodkurser och i samband med uppsatsskrivande inom olika samhällsvetenskapliga ämnen.