Bläddra

Viljan till mening

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Viljan till mening

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Är det möjligt att orka leva vidare när man finner livet fyllt av lidande, skuld och död? Är det möjligt att se lidande, livsleda och död som uttryck för något annat än total meningslöshet? Vad är det som gör att vissa människor kan utstå svårigheter, där andra dukar under och ger upp?

Det är frågor som många av dagens människor går och bär på. Den existentiella ångesten tilltar allt mer i vår tid. Människor blir deprimerade, apatiska och vilsna. Många begår självmord i desperation. Välfärdssamhällets baksida ger sig till känna på ett brutalt sätt. Det behövs mer än materiell standard för att finna en mening i livet.

Hela denna problematik insåg Viktor Frankl (1905-1997), en av världens ledande auktoriteter när det gäller behandlingen av existentiell ångest. Han utarbetade en speciell terapi, logoterapin, för att hjälpa människor i sådana situationer. Enligt denna terapi är terapeutens främsta uppgift att hjälpa patienten att finna meningen med sitt liv. Det är om grunderna och tillämpningen av logoterapin som denna bok handlar.

Boken ingår i serien Natur och Kulturs psykologiklassiker.

Översättning Claës Gripenberg