Bläddra

Villiams värld : dekalog över Jantelagen. Vol. 2

Köp här

Villiams värld : dekalog över Jantelagen. Vol. 2

Köp här
»Villiams värld« är den danske serieskaparen Freddy Miltons betraktelse över den allestädes rådande Jantelagen i allmänhet, och EU i synnerhet. Berättelsen utspelar sig i Danmark i en inte alltför avlägsen framtiden en framtid där den Europeiska Unionen vuxit till att bli något mycket större och mer hotfullt än den är idag. Detta är en serieroman full av kommentarer till det samhälle vi lever i, speglat i en delvis humoristisk, delvis allvarlig vision av vår framtid.