Bläddra

Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott. SOU 2017:61 : Betänkande från Frigivningsutredningen

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottslingar Fängelselagen Juridik Rehabilitering av brottslingar Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Köp här

Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott. SOU 2017:61 : Betänkande från Frigivningsutredningen

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottslingar Fängelselagen Juridik Rehabilitering av brottslingar Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Köp här
Har haft i uppdrag att överväga förstärkta återfallsförebyggande åtgärder efter villkorlig frigivning och utredningen föreslår bland annat:
  • Skärpta regler om övervakning för dömda som avtjänar straff överstigande tre år.
  • Vissa förändringar när det gäller de särskilda föreskrifterna som kan meddelas den frigivne, till exempel ökade möjligheter att föreskriva drogtester.
  • En möjlighet att kontrollera efterlevnaden av meddelade föreskrifter genom elektroniska hjälpmedel.
  • Ökade möjligheter att förverka villkorligt medgiven frihet om den frigivne inte sköter sig under övervakningen.

Utredningen anser att nackdelarna med en ordning som innebär att det ska vara möjligt att skjuta upp den villkorliga frigivningen på grund av risk för återfall i brott inte uppväger intresset av samhällsskydd i dessa fall. I enhetlighet med sitt uppdrag lämnar utredningen ändå förslag som innebär att den villkorliga frigivningen i vissa fall ska kunna skjutas upp på grund av risken för att den dömde begår nya brott.

Särskild utredare: Agneta Bäcklund