Bläddra

Visbyfranciskanernas begravningslista

Kategorier: Familjehistoria och släktforskning Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Visbyfranciskanernas begravningslista

Kategorier: Familjehistoria och släktforskning Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
En väldigt viktig källa för kännedomen om Visbys medeltida historia har varit den bevarade handskriften B 99, ”Visbyfranciskanernas handskrift”, vilken publicerats som ”Visbyfranciskanernas bok – av Evert Melefors och Eva Odelman. Emellertid sak­nar denna förnämliga utgåva en genomgång av handskriftens orsakssammanhang och kronologiska tillkomst. Dessutom saknas en kronologisering av den viktiga begravningslistan. Detta tomrum utfylls nu av Dick Wase, vilken i många år forskat kring invånarna i medeltidens Visby och därför samlat på sig mycket information som kan datera handskriften. Detta är ingen lekmannavänlig skrift, den är rent historievetenskapligt torr, och därför har den tryckts i den begränsade upplagan av 30 exemplar.