Bläddra

Völvans spådom : stegen till Tuna och Guldet

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur

Völvans spådom : stegen till Tuna och Guldet

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur
Köp här
Detta är en omarbetning av en tidigare utgiven bok med titeln "Völvan spår - Stegen redan lagda". Texten har utökats med en för innehållet viktig 3:e del, och i samband med det har även ny illustration och layout arbetats fram. Det är en uppdiktad historia om integration för mycket länge sedan och hur det kan tänkas att det fungerade då. Huvudpersonerna är kvinnor. Det beror främst på att det redan finns gott om manliga förebilder inom litteraturen, men få kvinnor har fått komma till tals med sina berättelser. Det handlar om hur vanligt folk kunde ha det med kärlek och framtidstro, dråp och vedergällning och att inga gränser fanns. Under den mystiska och outforskade Vendeltiden gjorde kristendomen sina första trevande steg in bland ett asatroende folk, där många började förstå innebörden av att världen utanför hade oändligt mer att ge - eller röva - för egen del. Omslagets illustration är gjord av Louise Nocky.