Bläddra

Webbutveckling med PHP och MySQL

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Webbprogrammering

Webbutveckling med PHP och MySQL

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Webbprogrammering
Köp här
PHP är ett av de ledande programmeringsspråken för webbutveckling. Det är ett flexibelt och enkelt språk som används för att skapa dyna­miska webbplatser. Denna bok ger en lättillgänglig introduktion till PHP och databashantering. Läsaren får den kunskap som krävs för att snabbt utveckla egna webbapplikationer. Boken förutsätter inga tidigare erfarenheter av webbprogrammering. Läsaren leds framåt genom ett rikt utbud av övningar som ger möjlighet att tillämpa innehållet. Denna andra utgåva av boken har reviderats och uppdaterats grundligt. Bland nyheterna finns PHP 7, databashantering med PHP Data Objects (PDO), fler helhetsexempel samt kodexempel i färg. Webbutveckling med PHP och MySQL är avsedd för universitets- och gym­nasiestudier i webbprogrammering, men är även en handbok för yrkes­verksamma webbutvecklare och programmerare. ”En intresseväckande bok som pedagogiskt handleder läsaren från de absoluta grunderna till mer omfattande hantering av PHP och MySQL.” – Ida Rosén, student i informatik vid Högskolan Kristianstad ”Boken utgör ett välkommet bidrag i att göra programmering begriplig och tillgänglig.” – Robert Ramberg, professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet ”En lättanvänd bok för nybörjare som vill lära sig att programmera i PHP som även har ett djup för den som vill utveckla sig ytterligare.” – Marcus Fogelberg, lärare i programmering vid NTI-gymnasiet Malmö