Bläddra

ZickZack 1 Läs&Skriv

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

ZickZack 1 Läs&Skriv

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
I ZickZack 1 Läs&Skriv får eleverna möta olika typer av texter. Steg för steg får de utveckla sin läs- och skrivförmåga. Under lärarens ledning får de lära sig läsa olika texter och göra mängder av språkutvecklande övningar. I ZickZack Läs&Skriv arbetar eleverna på text-, mening- och ordnivå. Olika läs- och skrivstrategier presenteras, modellas och praktiseras kontinuerligt. Med hjälp av checklistor kan du som lärare lätt se hur eleverna utvecklas samt följa deras framsteg.