Bläddra

ZickZack 3 Skrivrummet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

ZickZack 3 Skrivrummet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
I ZickZack 3 Skrivrummet får eleverna utifrån en modelltext lära sig skriva olika typer av texter, för att berätta, återberätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera (påverka). Varje kapitel är indelat i fyra steg. I Steg 1 får eleverna under lärarens ledning läsa och analysera textens innehåll och struktur. I Steg 2 får de arbeta med de språkliga drag som behövs för att kunna skriva texttyper. I Steg 3 får de gemensamt skriva en liknande text och i Steg 4 får var och en skriva en egen text. Den texten bedöms sedan utifrån målen med hjälp av en enkel checklista.