Bläddra

ZickZack 4 Läsrummet Textsamling

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

ZickZack 4 Läsrummet Textsamling

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa. I textsamlingen till ZickZack Läsrummet får eleverna möta olika typer av texter – berättelser, artiklar, notiser, brev, författarporträtt, dikter och faktatexter av olika slag. Dessa är grupperade tematiskt, till exempel Medeltiden, Liv och död, Natur och miljö, Brott och straff. Texterna är tänkta för gemensam läsning. Man kan arbeta med texterna i vilken ordning som helst, vilket gör att det är lätt att anpassa materialet till den övriga undervisningen. Obs! Två kapitel i den här upplagan av ZickZack 4 Läsrummet textsamling (upplaga 2) skiljer sig från den tidigare upplagan. 1) Kapitlet ”Gregs dagbok” är borttaget. 2) Kapitlet ”Argumentera mera” är omarbetat och heter ”Vad är lagom mycket skärmtid?”. Omarbetningen föranledde inga ändringar i övningsboken. Därutöver finns inga skillnader, så upplagorna går att arbeta med parallellt.