Bläddra

ZickZack 4 Läsrummet Textsamling, version 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

ZickZack 4 Läsrummet Textsamling, version 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
I textsamlingen får eleverna möta olika typer av texter, både skönlitteratur och sakprosa. Texterna är tematiskt ordnade – sex teman per årskurs. I årskurs 4 är det följande teman: 1) ”Dagar man minns” 2) ”Djur med kultur, eller hur?” 3) ”Spöken som gastar och gastar som spökar” 4) ”Livet på och utanför nätet” 5) ”Att våga eller inte våga” 6) ”På djupt vatten” Varje tema inleds med en dikt, därpå följer tre berättande (skönlitterära) texter. Här får eleverna möta människor från olika tider och skilda delar av världen i texter som belyser olika livsvillkor och identitets- och livsfrågor. Varje tema avslutas med två sakprosatexter – återberättande, beskrivande, förklarande, argumenterande eller instruerande texter. Teman och texter kan läsas i vilken ordning som helst, vilket gör det lätt att anpassa arbetet med Läsrummet till den undervisningen i andra ämnen. OBS! Det viktiga är inte att ni hinner arbeta med alla teman eller med alla texter, utan hur ni läser och arbetar med de texter ni väljer ut. För goda resultat är den kvalitativa läsningen av större betydelse än den kvantitativa. Fokusera därför på de teman och texter som passar in i resten av undervisningen och i din klass.