Bläddra

ZickZack 4 Skrivrummet Övningsbok, version 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

ZickZack 4 Skrivrummet Övningsbok, version 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
I elevboken får eleverna kunskap om olika texttyper – återberättande, beskrivande, instruerande, argumenterande, berättande och förklarande texter. De får lära sig vilken struktur och vilka språkliga drag texttyperna har. Genom övningar utvecklas deras språkliga förmågor – vad gäller meningsbyggnad, språklig variation, språkriktighet, ord och begrepp samt stavning. Dessa övningar, samt det gemensamma skrivandet, ger dem de redskap de behöver för att kunna skriva olika typer av texter på egen hand. De kan känna sig säkra på vad som förväntas av dem och vet hur de ska gå till väga för att lyckas. Varje kapitel avslutas med en checklista för bedömning. Utifrån den kan de sätta upp nya mål.