Bläddra

ZickZack 6 Skrivrummet Facit, version 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

ZickZack 6 Skrivrummet Facit, version 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Innehåller facit, eller exempel på svar, till övningarna i ZickZack 6 Skrivrummet Övningsbok, version 2 samt till bilagorna i ZickZack 6 Skrivrummet Lärarhandledning, version 2. OBS! Delar av detta facit finns även i lärarhandledningen.