Bläddra

ZickZack Läsrummet åk 3 Textsamling

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Utgått

ZickZack Läsrummet åk 3 Textsamling

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Utgått
Ett nytt basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar - både dig som lärare och dina elever.I ZickZack Läsrummet årskurs 3 består av två elevböcker - en textsamling och en övningsbok.I textsamlingen får eleverna möta olika typer av texter. Texterna är samlade kring teman - Cirkus, Järnåldern, Flytta (Emigration), Flugor, Böcker och Möten. I övningsboken finns övningar att göra FÖRE LÄSNINGEN och EFTER LÄSNINGEN. Övningarna ger förförståelse, utvecklar elevernas läsförståelse samt deras språk och ordförståelse. Olika läsförståelsestrategier övas kontinuerligt. Målen för varje tema är tydliga och övningsboken avslutas med en checklista för självbedömning. BingelTill ZickZack finns även bingel. En digital ö-värld där eleverna färdighetstränar med Sanoma Utbildnings läromedel för låg- och mellanstadiet. Övningarna i bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment, i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på, desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade. Från lärarvyn i bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter, till exempel som läxa, repetition elle