Bläddra

Zlatan frälsaren och andra texter om religion och idrott : en festskrift till David Westerlund

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Zlatan frälsaren och andra texter om religion och idrott : en festskrift till David Westerlund

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Religion och idrott är uttryck för mänsklig kultur som kan ha många gemensamma drag. I båda finns inslag av både utlevelse och självkontroll, gemenskap, grupptryck och idolisering, symbolik och ritualer. Dessa likheter till trots har denna tematik aldrig uppmärksammats med en större publikation i svensk religionsforskning. Zlatan frälsaren består av en rad texter om religion och idrott i historia och nutid skrivna av religionsvetare och etnologer.