Bläddra

Zygmunt Bauman : aggresjon på avveier

Kategorier: Psykoanalys och Freudiansk psykologi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Köp här

Zygmunt Bauman : aggresjon på avveier

Kategorier: Psykoanalys och Freudiansk psykologi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Köp här
Zygmunt Bauman er av de mest kjente og toneangivende moderne sosiologer. Han er kjent for sine teorier og sin tenkning om det moderne samfunnet, moderniteten, og dens senere fase, postmoderniteten eller den flytende moderniteten. Han er også en viktig og dyptgående kritiker av den økonomiske globaliseringen og den nåværende formen for kapitalistisk markedsøkonomi, og dens nedbrytende konsekvenser for samfunn, kultur og sosiale fellesskap. I boka tas det utgangspunkt i et påtrengende fenomen i dag, aggresjon på avveier, forstått som en form for mer retningsløs og flytende aggresjon med mange irrasjonelle innslag, illustrert gjennom ungdom og utagerende aggresjon, netthets, og høyrepopulisme og høyreekstremisme og aggresjon. Slike fenomener fortolkes ut fra Baumans sosiologi og det inngår også psykoanalytiske fortolkninger, som et supplement og korrektiv til fortolkninger ut fra Bauman.