Bläddra

Astrologisk MånKalender 2007

Köp här

Astrologisk MånKalender 2007

Köp här
Genom tiderna har människan använt månens energier och kraft för att skapa flöde i sina liv. Traditioner kring månen med magi, sådd och skörd, måncyklerna för kvinnor liksom ebb och flod, är välkända. Likaså att vi påverkas av månen både psykiskt och fysiskt.
Månen passerar också genom ett astrologiskt tecken på ca 2 - 3 dygn. Här får du en introduktion på hur dessa energier påverkar oss alla i våra dagliga liv.
Med hjälp av kalendern kan du lära dig att arbeta med månens energier, med dess flöde. Du ser också fallgropar sammanknippade med tecknen och dagens vibration, och kan därmed lätt undvika dem.
Planera in dina aktiviteter med hjälp av almanackan och öka flödet i dett liv.