Bläddra

Åtgärdsprogram : ett verktyg i skolans vardag

Köp här

Åtgärdsprogram : ett verktyg i skolans vardag

Köp här
Bokens centrala kapitel har följande innehåll:
- Elever i behov av särskilt stöd - handlar om vilka de här eleverna egentligen är och därmed om vilka elever, som bör få åtgärdsprogram. Ju tidigare och noggrannare vi uppmärksammar och dokumenterar även de små problemen, desto färre stora svårigheter får vi att brottas med under grundskolans sista år och på gymnasieskolan.
- Handlingsplan - En sådan måste finnas på varje skola och skall utgöra en av de viktigaste hörnstenarna för en hög handlingsberedskap. Kunskap som blir insikt och som leder till ett positivt förhållningssätt gentemot alla elever behandlas också.
- Åtgärdsprogram - Ett verktyg i skolans vardag - behandlar villkoren för att ett åtgärdsprogram skall kunna bli ett verktyg i skolans vardag. En central punkt i detta kapitel är hur man skriver. Ett åtgärdsprogram måste gå att utvärdera. Detta kräver en konkret skrivning. Kapitlet behandlar också den viktiga frågan om ansvarsfördelning och vem som skriver.
- Konkreta åtgärder - innehåller en genomgång av områden/hjälpmedel, som ofta behöver bli föremål för konkret skrivning,
- Åtgärdsprogrammets innehåll - och - Fallbeskrivningar - handlar om innehållet samt ger exempel på åtgärdsprogram från olika nivåer.