Bläddra

Atrid Grimssons Svartkonstbok

Köp här

Atrid Grimssons Svartkonstbok

Köp här
Svartkonst är beteckningen på den gamla folkliga magin och läkekonsten. Mycket av denna magi finns samlad i så kallade svartkonstböcker - böcker där de kloka skrev ner sitt kunnande.
Författaren har tagit fram det bästa ur gamla svartkonstböcker. Han visar hur de folkliga botarna arbetade konkret med kraften och att de arbetade i en uråldrig shamansk tradition. Han delar också frikostigt med sig ur sin egen rikhaltiga magiska erfarenhet.