Bläddra

Autodesk Inventor 2019 – Grunder

Kategorier: Bildbehandlingsprogram Informationsteknik Konstruktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Autodesk Inventor 2019 – Grunder

Kategorier: Bildbehandlingsprogram Informationsteknik Konstruktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
Efter att du har gått igenom denna bok bör du kunna: Identifiera de viktigaste delarna i användargränssnittet som är gemensamt för alla Autodesk Inventor miljöer, hitta till de olika verktygen och beskriva vad som kännetecknar parametrisk part-modellering och fördelarna med denna och hur du kan visa din design ur olika perspektiv genom att effektivt navigera runt i 2D och 3D vyer. Använda skissverktyg för att skapa 2D skissgeometri, applicera geometriska villkor för att kontrollera skissgeometrin samt att lägga till parametriska dimensioner i skissgeometrin. Skapa geometriformer genom att använda verktygen Extrude och Revolve, använda referens- och konstruktionsgeometri, använda utforskaren och snabbmenyer för att redigera parametriska parter, skapa, lokalisera och utnyttja work features för att modellera och skapa svepta former genom att svepa profiler längs en 2D eller 3D bana. Skapa både Chamfers och Fillets, använda verktygen Hole och Thread för att placera hål och gängor, skapa rektangulära och cirkulära mönster och spegla befintliga features samt att skapa skalkonstruktioner. Beskriva assembly-modellering och miljö och lämpligt arbetsflöde för detta samt att använda Autodesk Inventor projektfiler för att hantera designprojekt. Placera komponenter i en sammanställning, lägga till villkor, använda Content Center för att placera standardkomponenter i en sammanställning och skapa nya komponenter i detta sammanhang. Använda olika verktyg och metoder för att identifiera, lokalisera och välja komponenter i en sammanställning, ta fram viktig information beräknad ur data från parametriska modeller och sammanställningar samt att skapa animeringar för sprängskisser i presentationsfiler. Navigera i Autodesk Inventor användargränssnitt när du skapar och redigerar ritningsblad, skapa grund- och projicerade vyer för 3D komponenter och sammanställningar, skapa och redigera sektionsvyer, detaljvyer och beskurna vyer samt att hantera ritningsvyer. Måttsätta ritningar med automatiska och manuella tekniker, skapa och editera hål- och gäng-noteringar, lägga till centrumlinjer, centrummarkeringar och symboler för din ritning samt att konfigurera, lägga till och redigera revisionstabeller och revisionssymboler. Visa och redigera Bill of Materilas data, skapa och anpassa stycklistor för att dokumentera komponenter i din sammanställning samt att hantera positionsballonger och dess tillämpning i dokumentationsförfarandet. Ange ritningsstandard för att kontrollera utseendet av ritningsobjekten, använda ritningsverktyg för att skapa flera ritningsblad samt att applicera ramar och ritningshuvud i din ritning.