Bläddra

BAS 2005 : svensk/engelsk/tysk kontotabell

Köp här

BAS 2005 : svensk/engelsk/tysk kontotabell

Köp här
Många företag med engelska och tyska som koncernspråk, eller som av andra skäl har behov av språkversioner av kontotabellen, har här ett utmärkt hjälpmedel i det dagliga arbetet på ekonomiavdelningen. I detta spiralbundna häfte i liggande A4-format presenteras de tre språken parallellt i tre spalter. Materialet är moderniserat i linje med övriga BAS-produkter och ersätter utgåvan från år 2003. Innehåll: Inledning. Översiktsschema, Kontotabeller, Balansräkning, Resultaträkning med kostnadsslagsindelning, Funktionsindelad resultaträkning.