Bläddra

BAS Snabbguide 2010 : kontoplan med sökordsregister

Köp här

BAS Snabbguide 2010 : kontoplan med sökordsregister

Köp här
BAS Snabbguide 2010 underlättar konteringsarbetet genom att på ett överskådligt och koncentrerat sätt ge kortfattad och relevant information om alla konton i BAS-kontoplanen. I ett lätthanterligt format har kontentan av kontoplanens innehåll sammanställts.

I guiden hittar du lätt följande information:

• kontonummer och kontonamn
• kontots innehåll i korthet
• vad som inte ska bokföras på kontot
• vanliga motkonton
• relaterade konton
• koppling till rad i årsredovisningen (både enligt K2 och enligt allmänna regler)
• SRU-kod för kontot.


Samtliga BAS-produkter:
BAS-boken
BAS Förenklat årsbokslut
BAS Manual (English)
BAS Nyckeltal
BAS Svensk/engelsk/tysk kontoplan
BAS Snabbguide
BAS-bulletinen
BAS Analys
BAS Kontera Rätt

BAS-publikationerna finns även på internet, bl a som del i Norstedts Juridiks arbetsverktyg, Zeteo – Redovisning.

BAS-kontoplanen har funnits i över 30 år och är en generell plan för kontering och systematisering av affärshändelser. BAS-intressenternas Förening förvaltar och utvecklar BAS-kontoplanen och övriga BAS-produkter. Medlemmarna företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Mer information på www.bas.se.