Bläddra

Base Tests

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Base Tests

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Base Tests är ett provmaterial som används för att mäta elevernas progression. Tre prov testar läsförståelse, ordkunskap och kommunikativ förmåga. Glosorna i ordkunskapsproven är hämtade från Base elevbok. Efter varje prov finns en checklista som läraren och eleven fyller i och denna utgör ett underlag för samtal.