Bläddra

Briljant Svenska Lärarhandl 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Briljant Svenska Lärarhandl 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Briljant svenska är ett basmaterial i svenska och svenska som andraspråk för skolår 1-3. Varje årskurs består av textbok, arbetsbok, lärarhandledning. För årskurs 1 finns även en alfabetsbok.

I lärarhandledning 1 finns ett uppslag till varje kapitel i textboken och arbetsboken. Varje uppslag innehåller sex återkommande delar: Inledning, Ord och uttryck, Tala och diskutera, Laborera, Leka och sjunga samt Hemliga brev.

Dessa uppslag behandlar och förbereder på olika sätt temat för kapitlet.

I lärarhandledning 1 finns också facit till sidor i arbetsboken och hemliga läxor (kopieringsunderlag) till varje kapitel.

Briljant svenska passar dig som:

Vill ha ett läromedel som på ett mångsidigt sätt tar upp det centrala i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk.

Vill ha en tydlig uppbyggnad av ordförråd och samtalsstrukturer som ger eleverna en trygg bas att stå på.

Vill ha en sammanhållen berättelse med vardagsnära situationer i en mångkulturell miljö, som eleverna kan koppla till den egna vardagen och reflektera utifrån.