Bläddra

Civilekonomers användning

Köp här

Civilekonomers användning

Köp här
Kapitel 1 redovisar de tre seriösa och goda civilekonomer som Anders Allander. Tyvärr känner han mängder av myglande, fifflande, arroganta civilekonomer. Men eessa redovisas utan namn! Kapitel 2. De civilekonomer som vill ägna sig åt mygel etc förstörande verksamhet kan oskadliggöras enligt kapitel 3. Kapitel 3. Dock har Anders Allander använt sig av sin kreativitet för att finna ekonomiskt motiverade användningsområden även för vanliga myglande civilekonomer. Kapitel 3 är fyllt med relativt "snälla" sådana kreativa exempel. En fortsättning på kreativa metoder för att åstadkomma lönsamhet hos myglare finns i kapitel 5 och 6, som innehåller grova skämt och slag under bältet och som inte lämpar sig för alla typer av läsare. Kapitel 4 innehåller en humoristisk händelsekedja som kan lämpa sig att visa som skådespel på en Cabaret eller som film. Kapitel 5 innehåller mer berättande historier om civilekonomer och deras fasoner. Detta kan handla om familjerelationer, sex, relationer till "vänner" etc. De flesta Bellmanhistorier kan platsa här - men då byter man ut "Bellman" mot "Civilekonomen". De flesta skottehistorier platsar här - men då byter man ut "Skotten" mot "Civilekonomen". Kapitel 6 innehåller grova skämt typ kiss- och bajs och som inte lämpar sig för alla typer av läsare. Kapitlet visar ytterligare metoder för att få myglare lönsamma - men grova metoder! Men för folk som uppskattat tidskriften Mad eller Hjälp eller motsvarande kan kapitlet innehålla många muntrationer. Kapitel 7. Skämten som redovisas baseras huvudsakligen på ett antal observerade egenheter hos myglare. Dessa egenheter finns redovisade i kapitel 7 och kan tjänstgöra som en bas för att skapa ytterligare kul historier! I slutet av boken finns en lista på relaterad litteratur. Där återfinns Dilbert, floskelgeneratorn Corporate Bullshit, romanerna Svart snö och Tjuvarnas marknad och mycket mer.