Bläddra

Databaser med Access 2000 och SQL – Lärobok

Köp här

Databaser med Access 2000 och SQL – Lärobok

Köp här
Detta läromedel behandlar utveckling av databaser. Läroboken omfattar databasdesign av relationsdatabaser, med programmet Access 2000 som exempel. Design av
Tabeller, Frågor, Formulär och Rapporter gås igenom. Dessutom ingår en kortfattad inblick i programmering med Makron och Moduler. Vidare ingår programmering av frågor med SQL-språket.

Läromedlet startar från grunden med enkla exempel för att senare i boken omfatta mer avancerade funktioner.

Läroboken är på ca 130 sidor. Arbetsboken innehåller både kontrollfrågor och praktiska uppgifter. Diskett med exempelfiler medföljer.

Boken är anpassad efter kursen DATBASHANTERING (DTR1211),
men kan även användas för andra utbildningar.