Bläddra

Databaser med Access 2003 och SQL – Lärobok

Köp här

Databaser med Access 2003 och SQL – Lärobok

Köp här
Detta läromedel behandlar utveckling av databaser samt grundläggande programmering med SQL. Läroboken omfattar databasdesign och databasmodellering av relationsdatabaser, med programmet Access 2003 som exempel. Design av
Tabeller, Frågor, Formulär, Rapporter, Makron och Sidor gås igenom. Vidare ingår programmering av frågor med SQL-språket.

Läroboken har utökats med nästan 40 sidor och omfattar nu mer om databasmodellering. Dessutom ingår skapande av dataåtkomstsidor, databsverktyg samt imortera, exportera och länka data genom ODBC samt kopplingar till SQL-server.

Läromedlet startar från grunden med enkla exempel för att senare i boken omfatta mer avancerade funktioner.

Läroboken är på ca 170 sidor. Arbetsboken innehåller både kontrollfrågor och ett stort antal praktiska uppgifter.

Boken är anpassad efter kursen DATBASHANTERING (DTR1211),
men kan även användas för andra utbildningar.