Bläddra

Databaser med Access 2007 och SQL – Arbetsbok

Köp här

Databaser med Access 2007 och SQL – Arbetsbok

Köp här
Detta läromedel behandlar utveckling av databaser samt grundläggande programmering med SQL. Arbetsboken på ca. 50 sidor innehåller både kontrollfrågor och ett stort antal praktiska uppgifter.

Boken är anpassad efter kursen DATBASHANTERING (DTR1211),
men kan även användas för andra utbildningar.