Bläddra

En musikalisk känsloresa med Friendy

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: känslor
Köp här

En musikalisk känsloresa med Friendy

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: känslor
Köp här
Känslor är information till oss själva, från oss själva, om oss själva. Det är bra att vara i kontakt med de egna känslorna och acceptera dem som en del av livet. Barn som tillåts uttrycka sina känslor, och som får hjälp att tolka och sätta ord på sina upplevelser blir betydligt bättre rustade att möta livets med- och motgångar. Som vuxna hjälper vi barnen i deras utveckling genom att ge dem bekräftelse i sina känslor och genom att vi inte räds att möta deras svåra känslor.


Tillsammans med den medföljande barnskivan är den här boken ett konkret och lättsamt material som gör det roligt och enkelt för alla vuxna hjälpa barn att utveckla sitt känsloliv och stärka deras emotionella kompetens.


Boken innehåller faktatexter om känslor som riktar sig till dig som förälder eller pedagog, och berättelser och frågeställningar som du kan använda i barngruppen eller tillsammans med ditt barn.