Bläddra

Energibesiktning av byggnader

Köp här

Energibesiktning av byggnader

Köp här
Den 1 oktober 2006 trädde Lag om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985) i kraft. Lagen beskriver bl.a. vilka byggnader som skall energideklareras och tidpunkt för genomförandet av sådana. Med anledning av den nya lagstiftningen har denna handbok tagits fram. Syftet är att handleda energiexperter vid framtagning av faktaunderlag till energideklarationer och handleda vid energibesiktningar av byggnader flerbostadshus och lokaler). Boken beskriver bl.a.: framtagande av faktaunderlag till energideklarationer, hur du förbereder dig inför energibesiktningen, hur och vad som ska besiktigas, hur energiberäkningar kan göras, samt hur du beräknar kostnadseffektiva energiåtgärder. Boken innehåller ett flertal checklistor som underlättar framtagning av underlag och besiktningen.