Bläddra

ERS AV 88309-70-9 Matematik 6

Köp här

ERS AV 88309-70-9 Matematik 6

Köp här
Ett läromedel som ger basfärdigheter i matematik. Materialet består av nio delar med stor stil och gott om utrymme att skriva siffror. Lämpligt för elever med finmotoriska svårigheter. Två lärarhandledningar, Lärarens bok del 1 och 2, finns till detta material. Matematik 6 arbete med talen 0?10 000. Innehåll: ?repetition talområdet 1?1 000 ?ta 100 och 1 000 i taget ?pengar ?multiplikation ?mäta längd ?volym ?tyngd ?hastighet ?division ?klockan ?termometern ?koordinatsystem ?subtraktionsalgoritm utan tiotalsövergång ?avrunda öretal ?geometriska figurer ?frekvensdiagram ?siffrors användningsområden