Bläddra

ERS AV 88309-79-2 Må så gott – en bok i hälsokunskap

Köp här

ERS AV 88309-79-2 Må så gott – en bok i hälsokunskap

Köp här
Må så gott beskriver lättfattligt och sakligt vilken betydelse ?mat. ?motion. ?vila. ?stimulans har för välbefinnandet. Matkapitlet tar bland annat upp: ?näringsämnen. ?tallriksmodellen. ?matförslag. ?måltidsvanor. Motionskapitlet talar om behovet av: ?vardagsaktiviteter och vikten av att ?träna regelbundet. I avsnittet om Vila talas om vikten av: ?att låta kroppen återhämta sig. ?god sömn. I kapitlet Stimulans handlar det bl.a.om: ?hur viktigt det är att ge sig själv tid. ?att göra saker man känner sig glad av. I boken finns även ett avsnitt om: ?tobak. ?droger. ?alkohol. och dess skadliga inverkan på kroppen. Varje kapitel är rikt illustrerat med både foton och bilder.