Bläddra

Förpackningar och miljö -Tillämpning av harmoniserade standarder

Köp här

Förpackningar och miljö -Tillämpning av harmoniserade standarder

Köp här
Producentansvaret för förpackningar ställer krav på återvinning men också på tillverkning och sammansättning. Standardserien SS-EN 1342713432 anger de krav som förpackningar måste uppfylla för att de ska kunna återanvändaseller återvinnas. Varje förpackning som släpps ut på marknaden måste uppfylla dessa krav. Denna handbok är ett praktiskt hjälpmedel och en vägledning för hur standarderna ska användas. Boken innehåller också en cd-skiva med
elektroniska blanketter i word-format.
<br><br>
Svenskt näringsliv har aktivt deltagit i det europeiska arbetet med att ta fram
dessa harmoniserade standarder, som gäller i alla EU-länder. Standarderna visar hur tillverkare och leverantörer av förpackningar kan uppfylla kraven
på att förebygga mängden förpackningsavfall och minimera förekomsten av farliga ämnen och preparat. SIS Förlag har givit ut dessa standarder med svensk översättning.