Bläddra

Frames levels : a book on basic architectural design

Kategorier: Konst
Köp här

Frames levels : a book on basic architectural design

Kategorier: Konst
Köp här
En grundläggande bok i arkitekturens formlära. Men inte någon konventionell lärobok. Med hjälp av enkla skisser och en närmast poetisk text (på engelska) visar Fredrik Lund att man kan förenkla formgivningsprocessen genom att sätta ramar för arbetet och att dela upp enkomplicerad uppgift i skilda nivåer. "Frames levels" vänder sig till studerande i arkitektur, landskapsarkitektur, formgivning och komposition. Dess syfte är att inspirera till arbete med form- och kompositionsproblem i vid mening. Arkitekten Fredrik Lund undervisar i formlära vid olika nordiska arkitekturhögskolor och har ritat flera olika uppmärksammade byggnader. Boken är utgiven på Lunds eget förlag och distribueras av Bo Ejeby Förlag.