Bläddra

Glänta på minnenas dörr

Köp här

Glänta på minnenas dörr

Köp här
Stimuli som engagerar demenssjuka emotionellt leder till ett ökat välbefinnande och mindre beteende- och psykiska symptom. Det är därför angeläget att använda hjälpmedel i vården av dementa för att förbättra de dementas livskvalitet. Glänta på minnenas dörr är ett sådant hjälpmedel.

Boken stimulerar fyra sinnen; syn, hörsel, känsel samt luktsinne. Varje uppslag består av text- och bildsida. Tre sidor innehåller ett doftfält som relaterar till bilden på motstående sida. På den medföljande CD-skivan finns 28 tidstypiska melodier, såsom "Flottarkärlek" med Gösta "Snoddas" Nordgren, "Jailhouse rock" med Elvis Presley och "De komma från öst och väst" med Artus Eriksson. Dessutom finns där miljöljud som fågelkvitter, skarivmaskinsknatter, vågsvall och motorcykel.

Boken väcker minnen från svunna tider, och kan även användas av äldre med välbevarat minne. Den är passande att läsa tillsammans, och hjälper till att bygga broar mellan gammal och ung då den ger yngre tillgång till de äldres språk.