Bläddra

Gottfrid Fornanders folkmusiksamling i faksimilutgåva : presenterad och kommenterad av Karin Eriksson

Köp här

Gottfrid Fornanders folkmusiksamling i faksimilutgåva : presenterad och kommenterad av Karin Eriksson

Köp här
Från Fjärås socken i norra Halland kommer denna omfångsrika folkmusiksamling utgiven i faksimil och kommenterad av Karin Eriksson. Samlingen upptecknades ursprungligen av Gottfrid Fornander (1871-1946) under slutet av 1920-talet och tillhör Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Den innehåller 225 låtar och visor av olika former, främst dansmusik och en hel del sånger och sånglekar. Gottfrid Fornanders notskrift är vacker, detaljerad och full med anvisningar om allt ifrån tempon till enskilda betoningar och återges därför här i sitt ursprungliga skick. Större delen av låtarna kommer från norra Halland och samlingen utgör ett unikt dokument över den nordhalländska folkmusiken från tiden runt 1900. Uppteckningarna speglar områdets variationsrika spelmansrepertoar och Fornander namnger dessutom ett flertal spelmän, främst från Fjärås, som det tidigare finns få om ens några uppgifter om.

Karin Eriksson är riksspelman och fil. dr. i musikvetenskap. År 2004 disputerade hon med avhandlingen Bland polskor, gånglåtar och valser. Hallands spelmansförbund och den halländska folkmusiken, där hon också har undersökt Fornanders folkmusikuppteckningar.